IT er en nøkkel

Nivået på de mange, forskjellige IT-systemene som i dag eksisterer rundt omkring i helse-Norge bærer preg av manglende planlegging og oversikt. Ulike systemer som ikke kan kommunisere utgjør et betydelig problem både for helseansatte og for pasienter som risikerer for sen, feil eller ingen informasjonsutveksling, med de komplikasjoner det medfører.

I følge den internasjonale klassifiseringen Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) ligger Norge godt under 3 på en skala fra 0 til 7. Både Sverige og Danmark ligger på 5 og 6 ved sine sykehus. Dårlige IT-systemer utgjør en potensiell trussel for pasienters liv og helse – og en betydelig tilleggsbelastning for helseansatte som er hensatt til å arbeide med dårlig fungerende systemer.

Norge har i dag antatt 50.000 ulike helseregistre med personopplysninger som lettere kommer på avveie i dagens kaos, enn det ville i et høykvalitets, samordnet, helhetlig system, slik som Epic eller tilsvarende.