Kroniske sår

Kroniske legg- og fotsår, samt trykksår, rammer eldre og oftest multisyke pasienter med svak økonomi. Mange mangler økonomiske forutsetninger for å betale kostbare sårbehandlingsprodukter. 

  • Helsepartiet vil at denne gruppen pasienter skal få full dekning av utgifter til sårbehandling etter søknad fra lege til HELFO. 
  • Forrige: Lymfødem
  • Neste: Alternativ behandling


Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021Helsepartiet stortingsprogram for 2017-2021Last ned