ME-syke

ME står for Myalgisk encefalopati, det er en nevro- immunologisk sykdom med mange symptomer. Sykdommen er omstridt og mange pasienter rapporterer om manglende kunnskap, forståelse og respekt i møte med helsevesenet. Mye tyder på at ME-diagnose settes uriktig på pasienter som lider av ulike sykdommer som gir noen av de samme symptomene som ME. Behandling og anbefalinger varierer sterkt og diskuteres heftig.

Helsepartiet vil:

  • At forskningen på MEs fysiologiske og patofysiologiske markører fortsetter og styrkes.
  • At kartleggingen av mulige ME-pasienter forbedres, slik at tilfeller som skyldes andre årsaker ikke får feil diagnose og tiltak.
  • Sørge for lindring og behandling for ME-pasienter og satse på forskning som kan forklare årsak, sammenheng og mekanismer.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021