Multiresistente bakterier og behandling i utlandet

Antibiotika er medisin som brukes for å forebygge og behandle bakterielle infeksjoner. Antibiotikaresistens oppstår når bakteriene endres som svar på bruk av disse legemidlene. Økt resistensproblematikk fører til høyere medisinske kostnader, forlenget sykehusopphold og økt dødelighet. Kampen mot de multiresistente bakteriene skal ikke gå utover alvorlig syke som trenger behandling.

Antibiotikaresistens forekommer naturlig, men misbruk av antibiotika fremskynder prosessen. Vi må endre måten vi foreskriver og bruker antibiotika på, samt øke fokus på forebygging og implementere tiltak på sykehus for å unngå smitte.

I vårt prinsipprogram tar vi til orde for at Norge påtar seg et stort ansvar for å forske frem morgen- dagens antibiotika, ref. vårt prinsipprogram.

Helsepartiet vil:

  • Kontinuerlig ta i bruk forebyggende tiltak for å redusere spredningen av infeksjoner, som holdningskampanjer for bedre håndvask, god mathygiene, tryggere sex og økt kunnskap til reisende om hvordan de best mulig kan forhindre sykdom/smitte av multiresistente bakterier i utlandet.
  • Gi nødvendig helsehjelp i Norge til pasienter som i dag tvinges til utlandet for behandling av sin sykdom. Helsevesenet er for lite internasjonalt orientert og henger etter på flere områder når det gjelder å ta i bruk nye, godkjente medisiner og behandlingsmetoder som er i bruk i mange land, og som viser god effekt. Ved å ikke bli tilbudt hjelp i Norge, utsettes pasientene for unødvendig helsetap og økt risiko for å ta med resistente bakterier hjem.
  • Implementere bedre smittevernstiltak/rutiner på sykehus. Infeksjoner med MRSA er en særlig trussel for sykehuspasienter.
  • Forplikte Norge til å bidra sterkt både økonomisk og praktisk i arbeidet med å utvikle nye former for antibiotika. Den voksende antibiotikaresistensen er en trussel for alle land. Norge har en forpliktelse -og bedre økonomisk mulighet enn noen annet land- til å bidra i arbeidet for å finne gode løsninger for å møte trusselen.
  • Redusere forbruk av antibiotika i matproduksjon og i behandling av ufarlige sykdommer.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021