Nakke- og kjeveskadde

Mange nakke- og kjeveskadde opplever å bli mistrodd, feildiagnostisert og, i mange tilfeller, feilbehandlet i norsk helsevesen. De forteller om en tilværelse som kasteball mellom lege og sykehus, før de blir overlatt til seg selv med kraftige, kroniske smerter som tvinger dem, kanskje unødvendig, ut av arbeidslivet. Noen blir også helseflyktninger. Nakke- og kjeveskadde må få et bedre helsetilbud i Norge.

Helsepartiet vil:

  • Investere og etablere åpen MR-maskin for adekvat diagnostikk.
  • Øke kompetansen på området.
  • Ha mer fokus på forskning.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021