Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske

Pasient- og brukermedvirkning er viktig - Helsepartiets prinsipprogramPasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneske

Individuelt tilpasset behandling, medbestemmelse og valgmuligheter og stor grad av pasient- og brukermedvirkning, er viktig for gode helsetjenester.

Helsepartiet vil at hver enkelt pasient skal oppleve verdighet, omsorg og respekt i møte med helsevesenet.

Helsepartiet vil:

  • Fjerne samlebåndstekningen fra helsesektoren. Alle pasienter er forskjellige og de beste resultatene oppnås når pasienter får mest mulig tilpasset behandling og hjelp.
  • Styrke pasient- og brukermedvirkningen. Alle tjenester skal utarbeides sammen med pasientene. Brukerrepresentantene skal ikke lenger håndplukkes av dem som leder virksomheten. Eldre er de som bruker tjenestene mest, de må sitte i førersetet når tjenestene skal planlegges og utvikles.
  • Styrke pasient- og brukerundersøkelser. Brukerens tilbakemeldinger skal være retningsgivende for utviklingen av tjenestene.
  • Sikre at helsepersonell, pasienter og pårørende deltar aktivt på alle nivåer ved utvikling av tjenestene.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle