Politikerløftene fra Helsepartiet

Til deg som vurdere å stemme Helsepartiet!

Dette lover vi deg:

Selv med bare én representant fra Helsepartiet i fylkestinget, kommunestyret eller på Stortinget kan og skal Helsepartiet utgjøre avgjørende forskjell. Vi skal arbeide utrettelig for å sikre et flertall for å bevare og styrke velferdstaten, velferdssamfunnet og helse- og omsorgstjenestene der du bor. Vi skal arbeide iherdig mot en forvitring av selve bærebjelken i vårt velferdssamfunn – et gratis offentlig finansiert helsevesen av høy kvalitet for alle uavhengig av alder, funksjonsnivå og geografi. Bare én representant fra Helsepartiet kan bidra til mer hjelp til barn, ungdom, eldre og syke som faller utenfor. 

Om du stemmer på et lite parti, teller din stemme mer enn om du stemmer på et av de store.

DIN stemme kan være avgjørende.

Våre løfter til deg som stemmer på oss er at Helsepartiets representanter alltid vil:

  • Prioritere hensynet til innbyggernes grunnleggende behov for liv og helse før andre hensyn.
  • Stemme imot ethvert budsjett der det kuttes i helsetjenestene.
  • I praksis vise at liv og helse er viktigere enn økonomi – vi stemmer heller for underskudd i budsjettene enn i kutt i liv og helse.
  • Jobbe for å løfte frem helse- og omsorgspolitikk i kommunene, fylkene, i lokalsamfunnet, nasjonalt og i media.
  • Være et ombud for dem som trenger det mest
  • Prioritere mennesker foran systemet
  • Avdekke og varsle om kritikkverdige forhold og støtte andre varslere
  • Jobbe for å fjerne «lojalitetsplikten» for offentlig ansatte i hele offentlig sektor
  • Prioritere gjennomslag for Helsepartiets saker fremfor personlig makt og innflytelse og samarbeide med alle som kan bidra til å virkeliggjøre partiets hensikt og mening fra sak til sak
  • Ha fokus på konkrete positive resultater for innbyggerne fremfor ideologi – Helsepartiet er et praktisk orientert parti. Det er resultatene som teller.

Dette er våre løfter til DEG –  som alle våre kandidater forplikter seg til før de stiller til valg for Helsepartiet!