Tilbakeblikk: Hva skjedde med helsepolitikken?

Dette er nettversjonen av Helsepartiets prinsipprogram. Det er delt inn på flere sidere. Du kan navigere i programmet nederst på hver side. Dersom du ønsker det kan du også laste ned prinsipprogrammet i utskriftsvennlig versjon her (PDF)

Helsesektoren betraktes som selve grunnsteinen i velferdsstaten, men etter årtusenskiftet har utviklingen i helsevesenet vårt gått i feil retning. Ansvaret for deler av helsesektoren er overlatt til økonomer i helseforetak, uten nødvendig faglig innsikt, og hardt pressede kommuner. Våre folkevalgte på Stortinget har langt på vei trukket seg ut av både debatt og kontroll. Den helsepolitiske debatt har utviklet seg fra en helhetlig politikk, til lovord foran valgene. Ansvaret for dette viktige området er forskjøvet fra våre folkevalgte til skjulte nettverk og byråkrater – som ikke står til ansvar overfor befolkningen ved valg. Dermed er også innbyggerne fratatt en reell mulighet for påvirkning, både av utformingen og prioriteringen av tjenestene. Skiftende regjeringer har vist at de verken har vilje eller evne til forbedringer.

Helsepartiet ønsker at ansvar og beslutninger i helse- og omsorgstjenestene skal tilbakeføres til politikerne; en helsedemokratisering. Velgerne skal gis reell innflytelse. Folkevalgt styring av helsetjenestene skal erstatte makt – nettverkene. Vi ønsker å gjenreise et førsterangs helsevesen, sikre god og effektiv organisering, som sikrer at innbyggerne kan føle seg trygge på at de vil få rask, god og omsorgsfull behandling når behovet oppstår. Intet mindre.


Kapitler i prinsipprogrammet