Sykehjem i verdensklasse

Sykehjem - Norge skal ha sykehjem i verdensklasse

Det bygges ikke nok sykehjem.

Tidligere løfter om utbygging har blitt brutt til gangs.

Eldre og syke mennesker må vente altfor lenge på sykehjemsplass, og kriteriene er for strenge. Norge skal ha sykehjem av meget høy kvalitet.

Helsepartiet vil:

  • Sørge for en storstilt statlig finansiert utbygging av sykehjem.
  • Ha nasjonale kriterier for tildeling av sykehjemsplass.
  • Sikre en reell tilgang til sykehjemsplass for alle som trenger det.
  • Gi alle over 90 år, som ønsker det selv, rett til sykehjemsplass eller andre typer omsorgsboliger, uansett helse.
  • Heve ambisjonene for innhold og standard på sykehjemmene.
  • Innføre en nasjonal bemanningsnorm med klare krav til faglig kompetanse.
  • Bemanningsnormen må gjelde pr pasient og ikke per seng.
  • Gjeninnføre støttepersonell som sekretærer, vaktmestere, kjøkkenpersonale, mm.
  • Ansette flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører og miljøarbeidere.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Mer eldre- og seniorpolitikk vedtatt av Helsepartiet.