Trygghet for pasienter, pårørende og helseansatte

Økt kvaliteten på helsetjenestene - mer fokus på forbedring og evnen til å lære av feil. Bedre ordninger for pasientskade

Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte

Kvaliteten på helsetjenestene er livsviktig. Gode arbeidsforhold for ansatte i helsevesenet er avgjørende for tjenestenes kvalitet. Det samme er evnen til å lære av feil og åpenhet rundt kvaliteten i alle ledd.

Helsepartiet vil:

  • Sikre gode arbeidsforhold for helsearbeidere i hele helsesektoren; praktisk, gjennom økte tillitsgrep og ved mindre kontroll og dokumentasjon.
  • Sørge for å få tilbake støttepersonell i helseinstitusjonene, for å frigi fagfolkenes tid med pasienter. (Sekretærer, kjøkkenhjelp, rengjøring, vaktmester, IT mm)
  • Arbeide for færre pasientskader og uheldige hendelser i helseinstitusjoner.
  • Etablere en egen fagrevisjon av helseinstitusjonene.
  • Åpne for at politiet undersøker og etterforsker uventede dødsfall på sykehus og i andre helseinstitusjoner på samme måte som ved uventede dødsfall ellers i samfunnet.
  • Innføre aktive tiltak for å redusere feil-, over- og underbehandling.
  • Redusere antall uføretrygdede gjennom raskere helsehjelp, bedre rehabiliteringstilbud og bedre tilrettelegging for arbeidslivet.
  • Styrke tilsyn og ombud som skal sikre at pasientene får god og riktig behandling. Tilsynsmyndighetene skal være uavhengige og ha makt til å ilegge økonomiske og andre sanksjoner.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle