Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus.

Resolusjon nr. 3
– De eldste har blitt diskriminert – retningslinjene fra Helsedirektoratet må endres nå!
Vi vet ikke om nye smittebølger vil komme, men vi vet at de eldste av oss er mest utsatt for et alvorlig forløp dersom de blir syke av koronaviruset. Så langt har svært få av de eldste koronapasientene fått behandling på sykehus. Dødeligheten blant de eldste har vært skyhøy.