Ønsker moderne blodsukkermåling for alle med diabetes

Å måle blodsukkeret ved å stikke seg i fingeren er i ferd med å bli utdatert. Norske myndigheter åpner nå for bruk av en armsensor som skanner blodsukkeret. Men Diabetesforbundet frykter langdrygt byråkrati.

Det var på mandag denne uken at Beslutningsforum åpnet for at systemet Freestyle Libre kan brukes av barn med diabetes type 1. Frem til nå har brukere selv måtte betale 20.000 i året for systemet. Diabetesforbundet er lettet over at det nå er bevegelse i saken, etter å ha jobbet for å få apparatet på refusjon i flere år.

– Men vi stiller oss uforstående til at Beslutningsforums anbudsprosess da det ikke finnes tilsvarende produkter til Freestyle Libre, som er en flash glukosemåler. Vi frykter at saken vil trekke enda lenger ut i tid, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Anbudsprosesser er utrolig tidkrevende, og det er allerede et anbud med insulinpumper og kontinuerlige blodsukkermålere som er svært forsinket.

– Det offentlige systemet er så innfløkt at før utstyr rekker å bli godkjent, har det allerede kommet ti nye utgaver som er bedre og mer avansert. Om fem til ti år kommer alle med diabetes til å bruke kontinuerlige målere, og vi kommer til å riste på hodet av at vi måtte stikke oss i fingeren ti ganger daglig, sier han.

Norge ligger etter

Beslutningsforum har sendt Freestyle Libre-saken til Helse- og omsorgsdepartementet for prinsipielle avklaringer om finansiering og datasikkerhet.

– Nå ligger ballen i Bent Høies hender. Han må nå sørge for at moderne blodsukkermåling blir tilgjengelig. Dette er en revolusjon for behandlingen. Alle våre naboland, Frankrike, England, USA har allerede tatt det i bruk, sier Allgot.

Regulering av blodsukker og insulin er en svært komplisert oppgave som personer med diabetes gjør 24 timer i døgnet. God diabetesregulering forebygger alvorlige komplikasjoner som hjerte- og karsykdom, nyreskader og synstap, og disse er svært kostbare å behandle.

Flere norske medier meldte torsdag at Beslutningsforum nå hadde godkjent målerne Dexcom 5 og Eversense, to andre moderne blodsukkersystemer. Det stemmer ikke.

– Det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom alle disse blodsukkermålerne som måler hele tiden, men det er utrolig viktig at helsemyndighetene klarer å skille disse systemene. Vi håper at brukertrykket rundt disse behandlingshjelpemidlene gjør at myndighetene får fart på seg for å gjøre det tilgjengelig. I første omgang Freestyle Libre, sier Allgot.

Fakta om blodsukkermåling:

  • BGM – blood glucose monitoring: Blodsukkermåling ved å stikke hull i fingeren og måle verdien i en bloddråpe.
  • FGM – flash glucose monitoring: En sensor på armen som må skannes for å avlese blodsukkerverdien.
  • CGM – continous glucose monitoring: En sensor på kroppen som sender blodsukkerverdien hvert 5. minutt til en mottaker, enten eget apparat eller mobil. Gir alarm ved høyt og lavt blodsukker.
  • Det finnes blant annet en ny type måler som opereres inn under huden (Eversense), men denne er foreløpig ikke tilgjengelig på det norske markedet.

Kilde: Diabetesforbundet

Legg igjen en kommentar