Opphold på krise- og incestsentre skal være kostnadsfritt for voldsutsatte menn og kvinner

Resolusjon nr. 7
Enkelte krise- og incestsentre tar kostpenger fra voldsutsatte menn og kvinner som har behov for beskyttelse og trygghet i en akuttfase i livet. Dette mener Helsepartiet er uverdig og helt uakseptabelt.