Organisasjon

Organisasjon

Helsepartiet består av en hovedorganisasjon med fylkeslag og lokallag

Hovedorganisasjon i Helsepartiet ble registrert i Partiregisteret i januar 2017.Les mer om Helsepartiets hovedorganisasjon

Fylkeslagene ble deretter stiftet i februar og mars.Se oversikt over Helsepartiets fylkeslag herSe oversikt over Helsepartiets lokallag her

Lover, signaturer og konstituering

Helsepartiet drives i henhold til  Helsepartiets lover som ble vedtatt på partiets konstituerende årsmøte i desember 2016.

Her kan du  lese Helsepartiets lover (PDF)

I forkant av konstitueringen hadde Helsepartiets grunnleggere Lise Askvik og Anita Borgvang på bare tre måneder samlet i 6500 underskrifter.  For å stifte et nasjonalt politisk parti må du nemlig samle inn minimum 5000 originalunderskrifter. Etter at underskriftene var i boks og det konstituerende møtet avholdt startet et kappløp med tide for å rekke Stortingsvalget 2017.

HELSEPARTIET UNG

Helsepartiets nasjonale ungdomslag, Helsepartiet UNG ble stiftet 16. august 2017.

Les mer om Helsepartiet UNG