Oversikt mangler: Ber om strakstiltak i sykehjemmene – pressemelding

Pressemelding fra Helsepartiet 26. mars 2020:
Koronasmitte er nå påvist i 22 sykehjem bare i Oslo. Hver dag meldes om nye dødsfall på sykehjem i hele landet. Nå haster det med å få på plass beskyttelse og strakstiltak for de mest sårbare pasientgruppene. Helsepartiet er kritisk til de skjulte prioriteringene som foregår når pasienter med koronasmitte ikke henvises til sykehus.

-Jeg er dypt bekymret for de svakeste pasientene. Eldre med fast plass på sykehjem vil i alminnelighet ikke bli innlagt på sykehus selv ved alvorlig Covid-19. Det mangler fokus på hvordan Covid 19 håndteres både på sykehjemmene og i hjemmetjenestene, sier Helsepartiets leder Lise Askvik

Denne pasientgruppen har på grunn av alder og underliggende sykdom den høyeste risikoen for dødelig utfall av Covid 19. Samtidig vil disse pasientene ikke bli prioritert for intensivbehandling med respirator eller ECMO-behandling med hjerte-lunge-maskin. Så lenge det ikke finnes medisiner eller vaksiner mot Covid 19 er det derfor av største viktighet at disse pasientene ikke blir utsatt for smitte. Dessverre er det allerede utstrakt smitte blant både pasienter og ansatte på mange sykehjem. Antallet alvorlig syke på sykehjemmene registreres tilsynelatende ikke og fremkommer ikke i de nasjonale tallene over alvorlig/kritisk syke. Det finnes dermed liten oversikt over utfordringene vi står ovenfor i sykehjemmene. Bemanningssituasjonen i mange sykehjem er kritisk lav og andelen ufaglærte, vikarer og midlertidig ansatte er mange steder høy. Når sykehjemmene nå blir ytterligere rammet av at ansatte er syke eller i karantene -samt at belastingen ved legevakter og sykehus er sterkt økende i hele landet- er det grunn til bekymring for at disse pasientene rett og slett mangler nødvendig legetilsyn. Legetilsyn må sikres.

Hvem prioriterer  – og etter hvilke kriterier?

Flere steder i landet er det nå opprettet koronasykehjem, på helsehus eller i ordinære sykehjem. Beboere er flyttet slik at enkelte sykehjem står klare til å håndtere koronasyke som ikke skal legges inn på sykehus. Det er så godt som ingen debatt om dette. Hvor mange pasienter ligger på koronasykehjem nå? Og hvilken slags behandling får de? Finnes det respiratorkapasitet her?

-Hvordan foregår egentlig prioriteringen av hvem som nå skal få sykehusbehandling og ikke? Hvem foretar denne prioriteringen og etter hvilke kriterier? Dette hører vi ingenting om. Det kan se ut til at de virkelige prioriteringene foregår utenfor sykehusene, under radaren og utenfor pressens søkelys. Blir disse pasientene undersøkt av noen med tilstrekkelig kompetanse? Hvem er det som nå tar beslutninger om liv og død -og hvorfor er det ikke synlige i debatten, spør nestleder i Helsepartiet, Lene Haug.

Helsepartiet ber helsemyndighetene snarest få på plass en oversikt og et meldesystem for rapportering av alvorlig syke i sykehjem, samt sørge for medisinsk kompetanse og oppfølging. Vi trenger også oversikt over hva slags behandling disse pasientene tilbys og at det sikres nødvendige ressurser til god palliasjon. Vi har alt for liten oversikt over ressursene og situasjonen på sykehjemmene, fordi så mye av oppmerksomheten nå er rettet mot sykehusene. Med vennlig hilsen Lise Askvik, leder Helsepartiet, lise.askvik@helsepartiet.no, 92025592 Lene Haug, nestleder, lene.haug@helsepartiet.no, 91697833

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *