Pengene eller livet

Jeg er redd. Jeg har hatt blodkreft og sitter nå i isolat etter å ha fått påvist korona. Samtidig ødelegger Helse Sør-Øst landets beste helsetilbud. Når skal Stortinget stoppe nedbyggingen av helsetryggheten vår?

Etter tøffe behandlinger mot blodkreften sliter jeg med senskader og ødelagte nyrer. Mitt liv avhenger av god helsehjelp. Min gode kone jobber i helsesektoren og har vært redd for å dra med seg smitte hjem hver eneste dag. Nå har hun fått korona og Covid19. Selv testet jeg positivt og ble satt i isolat i går. Jeg er ikke blitt syk ennå, men helsen min er skjør. Vi er mange som er avhengige av gode, norske helsetjenester. Derfor er jeg svært bekymret over Helse Sør-Østs (HSØ) planer.

Kona og jeg bor i Oslo, hvor Ullevål sykehus er planlagt solgt som boligtomter. Hva er det disse ansvarlige i HSØ og i regjeringen mener er feil med Ullevål så de heller vil bygge på Gaustad? Sykehuset har jo alt: verdens beste akuttmiljø, en perfekt beliggenhet, 110.000 m 2 nye bygg – selv om noen få bygg er eldgamle og fredet. Ullevål er selve indrefilen i Oslo. Den trafikale infrastrukturen har tilgang fra alle kanter. Den faglige kompetansen er på flere avdelinger skyhøy. Ullevål har historie tilbake til 1887 og er en merkevare i seg selv.

Jeg kjenner svarene: Ullevåls svakhet er nettopp at tomten er så stor at den kan bygges ut for Oslos stadig økende befolkning. Styreleder i HSØ, Svein Gjedrem, er mer opptatt å ivareta økonomi enn syke folks liv og helse. På styremøte i 31.1.2019 sa Gjedrem rett ut «Vi skal ikke glemme at Ullevålstomten er mer verd som boligtomt enn som sykehustomt».

Kona og jeg – og mange andre – synes at HSØs planer om å selge Ullevål til eiendomsutviklere er horribel. Deres argumenter og kommunikasjon er preget av manglende vilje til etterrettelighet og anstendighet. På Ullevål fremstiller de alt som problematisk og vanskelig, mens å bygge ulovlig høye tårnsykehus på Gaustad er greit og «løsningsorientert»? De påstår at bakken på Ullevål er for bløt til å bygges på, men at Gaustad er for bratt og ikke er utredet for kvikkleireforekomster vil de ikke diskutere. Ei heller at et nytt Gaustad vil rasere grøntområder, ødelegge et helt nabolag, mangler helikoperlandingsplass og at Rikshospitalets ansatte og pasienter må leve i en byggeplass i ti år. Hvorfor stiller ikke mektige Stortinget disse uredelighetene til veggs?

Enda en rapport fra sykehuset Kalnes i Østfold dokumenterer hvordan sykehuset ble bygget for lite fra første dag. Nå vil den samme prosjektansvarlige Just Ebbesen stå i spissen for akkurat den samme feilen en gang til. Hvordan kan HSØ aktivt styre prosessen i nye feil? Hvor er logikken?

Mange velgere er ikke klar over at de 30 milliardene som Stortinget har lovet til HSØ til Gaustad, bare er en lånegaranti. Det er ingen bevilgning. Pengene skal tilbakebetales over HSØs driftsbudsjetter. For å betjene økonomien vil altså de nye byggene bli betalt for av behandlingsbudsjettene. Dette kommer til å gå utover alle pasienter i HSØs område – fra Innlandet til Agder.
 

Igjen har grassrota i Oslo AP vedtatt å slå ring om Ullevål sykehus. Men sjefen deres vil ikke lytte. Jonas Gahr Støre og hans nettverk jobber videre for å selge tomten til eiendomsutviklere. Oslo AP fører en farlig dobbeltkommunikasjon i media. Velgerne må ikke la seg lure.

Ullevål tilhører vår bydel. Kona og jeg, og mange andre pasienter, slåss for at sykehuset skal være der for folks helsetrygghet i minst hundre år til. Pandemien har gitt oss alle en lærepenge. Hvis jeg i morgen blir syk av koronaviruset vil fremdeles Ullevål sykehus ta imot meg. Men hva med pasienter fem, ti og femti år inn i tiden? Norge har ikke en kvadratmeter sykehustomt å avse til andre formål.

Helsepartiet arbeider for den åpenbart gode løsningen: Bygg Parksykehuset Ullevål, og skrinlegg pengesluket på Gaustad en gang for alle.
Vær så snill!


Pål Eriksen
Leder av Helsepartiet Østensjø -bydel i Oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *