Perspektivmeldingen mangler forståelse for helse!

– En friskere befolkning vil best sikre veferdsstaten, sier Helsepartiets nestleder, dr. Erik Hexeberg.

I dag legger Regjeringen frem Perspektivmeldingen om Norges fremtidsutsiktene de neste tiårene. Finansminister Jan Tore Sanner er intervjuet av VG 8. februar og vektlegger at 75 % av Norges nasjonalformue er vår fremtidige arbeidsinnsats. I denne sammenhengen advarer Sanner mot å innføre sekstimers arbeidsdag fordi den samlede arbeidsinnsatsen vil bli redusert.

Helsepartiet er langt mer bekymret over økningen av antall syke som havner utenfor arbeidslivet. Her ligger enorme kostnader, både finansielle og personlige.
– Regjeringen bekymrer seg for redusert arbeidstid, men glemmer helt at forutsetningen for yrkesdeltakelse er helse. Investeringer i helse mer avgjørende enn alt annet, sier nestleder og lege Erik Hexeberg. 

Under Regjeringen Solberg har Norge hatt en formidabel vekst i kostnader til uføretrygd fra 63 milliarder kroner i 2013 til 100 milliarder budsjetter for 2020, vedtatt før koronaepidemien. Andelen uføretrygdede av befolkningen mellom 18 og 67 år er hele 10,4 % per 30/9-2020, og Norge har med dette en av Europas høyeste andeler uføretrygdede. I 2018 ble 2/3 av et årskull uføretrygdet; hele 35.600 personer.

– Helsepartiet mener regjeringen ser vekk fra at folk blir ikke uføretrygdet fordi de har lyst eller fordi de ikke har jobb: mennesker blir uføretrygdet primært fordi de er syke, påpeker leder Lise Askvik. 
– Dette er et feilspor og fører til en mistenkeliggjøring av syke mennesker. Det gjør dem verken friskere eller mer motivert til å bidra. 

I statsbudsjettet for 2020 er statens kostnader til uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger like mye som statens kostnader til spesialisthelsetjenesten. Investeringer i forebygging, raskere og bedre behandling og rehabilitering er det viktigste svare på de spørsmål perspektivmeldingen reiser.

Helsepartiet mener vi må investere i helse for å sikre enn friskere befolkning. Norske myndigheter må være villige til å investere i forebygging, behandling og rehabilitering/habilitering for å sikre at flest mulig kan ta del i arbeidslivet, til alles beste.

Helsepartiet – for et friskere Norge!

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/perspektivmeldingen-mangler-helse?publisherId=17847534&releaseId=17901221

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *