Pleiepenger – pleiepengeordningen

Pleiepenger – pleiepenge ordningen Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt Lovforslaget om endring av pleiepenger ble vedtatt i Stortinget 18. 04. 17. Reglene var slik at foreldre av syke barn (strengt alvorlighetskriterie) kunne få dekket 100 % av lønnen så lenge barnet var sykt. De nye reglene innebærer en dagkonto på … Fortsett å lese Pleiepenger – pleiepengeordningen