Politikken

Verdighet, omsorg og respekt

Økonomi skal være et middel
ikke målet!
Det er lønnsomt for samfunnet å investere i mennesker.

Vi vil stoppe kuttene i tjenestene til innbyggerne, men kutte i byråkratiet.

Helsepartiet vil snu pyramiden og fjerne det toppstyrte byråkratiet som bare vokser og vokser. Pasienter, pårørende og helseansatte skal være på toppen av pyramiden.

Vi vil gjeninnføre politisk styring og ansvar, slik at folket bestemmer gjennom valg og ikke byråkratene. Vi vil styrke pasientene og de ansattes rettigheter og ytringsfrihet, sørge for varslervern og rettssikkerthet og fjerne lojalitetsplikten i offentlig sektor. Den har vi ikke bruk for!

Vi vil sørge for at det satses skikkelig på forebygging i hele samfunnet og på rehabilitering og habilitering. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Liv og helse er viktigst

 

 

 

 

Helsepartiet vil prioritere liv og helse høyere

 

 

Vi trenger akuttsykehus i hele landet. Folk i Norge skal ha gode offentlige helsetilbud uavhengig av økonomi og geografi.

Det offentlige og universielle helsevesenet er selve grunnsteinen i den norske velferdsstaten. 

Nei til et todelt helsevesen!