Politiske komiteer og utvalg

Programkomiteen 2020

Programkomiteen
Fra landsmøtesalen i Lillestrøm. «Det stemmes»

Programkomiteen som arbeider med Helsepartiets stortingsprogram for 2021-2025 ble valgt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Programkomiteens leder er Lene Haug og de øvrige medlemmene er, Erik Hexeberg, Soen Eng Tap, Pål Frydenberg og Lise Askvik.

Les mer om programkomiteens arbeid med stortingsprogrammet for 2021, om frister og muligheten til å komme med innspill og forslag.

Andre utvalg

Sentralstyret har også oppnevnt følgende utvalg og komiteer i 2020

Kommunikasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget

Arrangementsutvalget

Redaksjonskomiteen 2021


Tidligere utvalg

Landsmøtet i 2017 vedtok å sette ned to politiske utvalg som skulle arbeide med å utvikle politikk på to spennende og viktige områder.

Valgkomitéen fikk i oppdrag å finne kandidater til utvalgene og 21. oktober vedtok sentralstyret medlemmer og mandater for utvalgene.

Les mer om Helsepartiets politiske utvalg her: