Politiske utvalg

Landsmøtet i 2017 vedtok å sette ned to politiske utvalg som skulle arbeide med å utvikle politikk på to spennende og viktige områder.

Valgkomitéen fikk i oppdrag å finne kandidater til utvalgene og 21. oktober vedtok sentralstyret medlemmer og mandater for utvalgene.

Les mer om Helsepartiets politiske utvalg her: