Pressemelding: Helsepartiet protesterer mot helse og sykehusplan uten et ord om pandemi og smittevern

12. mai behandler Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan:

Helsepartiet anmoder alle Stortingsrepresentanter om å stemme imot

Nasjonale helse- og sykehusplan 2020-2023 skal etter planen vedtas av Stortinget i morgen, 12. mai. Denne planen ble sammenfattet høsten 2019, før koronaepedemien, og inneholder ingen ting om epidemier, pandemier og smittevern. Komiteen har bemerket dette i sin innstilling, i en innledende merknad som er skrevet som et nylig tillegg. Til tross for pandemiadvarsler i 2019 fra både WHO og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er ikke pandemi nevnt i planen for våre viktigste helseinstitusjoner. Dette reflekterer også de manglende forberedelser helsemyndighetene utstyrte landet med før korona traff Norge. Stortinget blir nå bedt om å behandle en plan som er åpenbart svært mangelfull og uten helt vesentlig kunnskap. Helsepartiet mener vedtaket må utsettes. Stortinget bør ikke behandle og langt mindre vedta en plan for sykehus og samhandling i kommunehelsetjenestene, uten at beredskap, smittevern og lærdom fra koronakrisen er med. Vedtaket må utsettes og nye planer må nøye gjennomgås i lys av de siste måneders kunnskap i inn- og utland, før Stortinget behandler ny Nasjonal helse- og sykehusplan. Helsepartiet sender i dag sendt brev til samtlige Stortingsrepresentanter og ber om at de avviser foreliggende Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-2023 og sender den tilbake til regjeringen. Leder og nestleder i Helsepartiet, Lise Askvik og Lene Haug, samt leder av Helsepartiet Ung, Rebecca Bruusgaard-Orning, vil være å treffe utenfor Stortinget i morgen fra 12-16. Vi har med oss kopier av brevet til Stortinget. Vi møter gjerne pressen for å utdype vårt standpunkt. Til opplysning: Helsepartiets landsmøte i mai 2019 het «Helse er beredskap – beredskap er helse», og resolusjon nr 1 handlet om helseberedskap, der pandemi er første nevnte trussel.  Tirsdag 12. mai Kl 12:00: Vi stiller utenfor Stortinget, Eidsvolls plass, i bunad i morgen fra klokken 12:00. Møter med media og innbyggere. Kl. 13:00: Sammen med foreningen «Sammen for et bedre NPE»: Stortinget skal også behandle den planlagte uthulingen av retten til pasientskadeerstatning som føyer seg inn i rekken av lovforslag fra denne regjeringen, med svekkelse av den offentlige helsetjenesten og utarming av pasientrettighetene som resultat. Med dagens flertall på Stortinget kommer denne lovendringen dessverre til å gå igjennom. Helsepartiet jobber sammen med en rekke pasientorganisasjoner for å få til en bred evaluering av hele ordningen. Les høringsnotat fra Helsepartiet

Vedtaket på landsmøtet 2019 ble omtal blant annet i Romsdals Blad
Kl. 14:00 Vi deltar i demonstrasjon sammen med Bunadsgeriljaen for opprettholdelse av fødetilbudet i Kristiansund. Saken skal også behandles på Stortinget i morgen. Nå hviler avgjørelsen på Arbeiderpartiet, så målet er 49 bunadskledde kvinner: en for hver AP-representant. Se pressemelding fra Bunadsgeriljaen. Helsepartiet er imot fellessykehuset som planlegges på Hjelset og for at det opprettholdes fire sykehus i Møre og Romsdal. Vi vedtok dette på vårt landsmøte i 2019. Les vedtaket her. For mer informasjon og avtaler, kontakt: Helsepartiets leder, Lise Askvik, 93025592, lise.askvik@helsepartiet.no Helsepartiets nestleder, Lene Haug, 91697833, lene.haug@helsepartiet.no HP Ung, leder Rebecca Bruusgaard-Orning, tlf nr 97584415, rebecca.bruusgaard-orning@hp-ung.no Mvh Helsepartiet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *