Foreløpig program

Programmet er foreløpig – flere detaljer kommer.
Tidsplanen er en ramme da landsmøtets behandling av sakene under veis vil være styrende for tidsplanen.
Flere gjester vil bli annonsert fortløpende.

Lørdag 26. mai
0800    Dørene åpner – registrering av stemmeberettigede og gjester

0900 Årsmøtet åpner

  • konstituering
  • styrets årsberetning

0945 Lederens tale til landsmøtet
Helsepartiets leder, Lise Askvik

1015 «Om å snu pyramiden»
Per Bleikelia er politimannen som ble sykehusdirektør. Da han selv ble syk og kom tilbake på jobb, sier han selv at han ble en bedre leder, en som snudde pyramiden. Hans snudde pyramide er den direkte inspirasjonen bak Helsepartiets logo. Bleikelia er en rollemodell for ledere generelt og i helsevesenet spesielt og er prisbelønt for sin lederstil, en stil som har fått sitt eget navn Bleikelia-modellen.

1115 «Fortaksmodellen – er uegnet»
Anne Kjersti Befring er en av Norges fremste eksperter på helserett og folkerett og tidligere direktør i legeforeningens juridiske avdeling. Nå underviser hun i helserett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og er svært kritisk til foretaksorganiseringen av spesialisthelsetjenesten

1200 Resolusjonsbehandling
Se innkomne resolusjoner her

1300 – 1430 pause i landsmøtet
Pause med landsmøte aksjon på Karl Johan med campingvogn, gulrøtter og flyers

1430 Landsmøtet starter igjen 

Søndag 27. mai
Dørene åpner kl. 0830 – registrering

0900 Behandling av regnskap og revisjonsberetning

  • Fastsettelse av kontingent og fordelingsnøkkel for 2019

0930 «På jobb i Helsenorge»
Møt dem som er på jobb for pasientene i Norge – få glimt fra det som skjer på gulvet og korridorene hver dag. Hvem er de? Hva er utfordringene? Hva ønsker de ansatte seg? Hva vil de at vi skal vite om jobben de gjør? Møt helsefagarbeideren i hjemmetjenesten, ansatte på sykehjem, fastlegen, en personlig assistent, sykehuslegen, den pårørende, fysioterapeuten, psykologen, sykepleierstudenten, den ansatte på bestillerkontoret, den ufaglærte og kreftforskeren. Helsepartiets leder, Lise Askvik samler et spennende panel til dialog om helsetjenestene i Norge.

LES MER PÅ FACEBOOK

1130 Resolusjonsbehandlingen fortsetter
Se innkomne resolusjoner her

1300 – 1400 lunsjpause

1400 «Sykehuspolitikk i krise?- Redd Ullevål sykehus og lokalsykehusene»
– Hvorfor Gaustadtomten ikke kan brukes til sykehus
– The tipping point
– Bevar lokalsykehusene

Blant annet med Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold og Aasmund Bredeli
Les mer om denne viktige debatten her

1500 Resolusjonsbehandlingen fortsetter
Se innkomne resolusjoner her

1600 Helsepartiets etiske retningslinjer

1615 Lovendringsforslag

1630 Valg

 

FØLG HELSEPARTIETS LANDSMØTE PÅ HELSEPARTIET.NO OG FACEBOOK.
ALT OM LANDMØTET 2018 FINNER DU HER >>