Programmer

Programmer

Helsepartiets to hovedprogrammer

Helsepartiet har to hovedprogrammer.

Prinsipprogrammet som ble vedtatt på Helsepartiets ekstraordinære årsmøte 8.2.2017 ligger til grunn for dannelsen av partiet, medlemskap og opprettelse av fylkeslag.

Stortingsprogrammet for 2017-2021 ble vedtatt på Helsepartiets aller første landsmøte i Oslo 20. og 21. mai. Landsmøtet i 2021 som går av stablen  26-28. februar 2021 skal vedta et nytt stortingsprogram. Programkomiteen, som ble valg på landsmøtet i 2020 har jobbet hele sommeren og høsten med et forslag til stortingsprogram for Helsepartiet 2021-2025.

Helsepartiet stiller til valg på grunnlag av prinsipprogrammet og stortingsvalgprogrammet. Politikk som allerede er vedtatt i prinsipprogrammet er i stor grad utelatt fra dette stortingsvalgprogrammet. Programmene bør derfor leses i sammenheng

Helsepartiet har også utvikle fylkesprogrammer og lokalprogrammer i de ulike fylkeslagene og lokallagene.

Vi vedtok dessuten på landsmøtet i 2018 overordnet fylkes- og lokalpolitikk som gjelder for alle fylkes- og lokallag. Disse har vi kalt for rammeprogrammer.

Her finner du programmene våre:

PrinsipprogramStortingsprogram for 2017-2021Rammeprogram – fylkespolitikkRammeprogram – kommunepolitikkHelsepartiets program for psykisk helse og psykiatri Vedtatte resolusjoner