Programmer

Helsepartiets to hovedprogrammer

Helsepartiet har utviklet to programmer.

Prinsipprogrammet som ble vedtatt på Helsepartiets ekstraordinære årsmøte 8.2.2017 ligger til grunn for dannelsen av partiet, medlemskap og opprettelse av fylkeslag.

Stortingsprogrammet for 2017-2021 ble vedtatt på Helsepartiets aller første landsmøte i Oslo 20. og 21. mai,

Helsepartiet stiller til valg på grunnlag av prinsipprogrammet og stortingsvalgprogrammet. Politikk som allerede er vedtatt i prinsipprogrammet er i stor grad utelatt fra dette stortingsvalgprogrammet. Programmene bør derfor leses i sammenheng

Helsepartiet vil også utvikle fylkesprogrammer og lokalprogrammer.

Her finner du programmene våre: