Redd Ullevål sykehus!

«De siste 30 årene har det blitt 50% færre sykehussenger i Norge samtidig som vi blir flere innbyggere og behovet øker.»

Det sier seg selv at dette medfører  mange korridorpasienter og at svært mange pasienter blir sendt hjem før det er forsvarlig. Ullevål er Norges største og viktigste akuttsykehus men vedtatt nedlagt til fordel for å bygge nytt på Gaustad. Erstatningsalternativet på Gaustad ikke er gjennomførbart verken plassmessig, økonomisk eller organisatorisk. Man bør heller vurdere mulighetene på Ullevålstomten,-noe Oslo legeforening, tillitsvalgte, sykehusplanleggere, arkitekter mfl.anbefaler på det sterkeste. Nå vil Frps helsepolitiske talsperson, Aina Stenersen, i samarbeid med Helsepartiet fremme et privat forslag overfor bystyret, hvor hun ber bystyret be regjeringen om at en konseptfaseutredning av utbygging på Ullevål-tomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig. – Dersom Ullevål sykehus legges ned, vil de planlagte utbyggingene, til tross for kostnadene, ikke gi kapasitetsøkning. I lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen grunnet alderssammensetningen, blir det i realiteten en kapasitetsreduksjon, sier Aina Stenersen. Helsepartiets Nestleder Lene Haug har vært med på å starte en aksjonsgruppe for å redde Ullevål sykehus. – Å legge ned Ullevål sykehus er en dårlig ide. Gaustadplanene er forbundet med svært høy økonomisk og faglig risiko. Oslo har dårlig sykehuskapasitet fra før, og den vil bli enda dårligere om Ullevål legges ned. Selv om styret har vedtatt planene, er det fortsatt ikke for sent. Vi vil kjempe imot, sier hun videre. https://www.facebook.com/groups/Ulleval/ Det som er spesielt men på ingen måte uvanlig er nok at fagpersoner med kompetanse ikke blir hørt av politikere,-Kampen for Ullevål Sykehus er ikke bare viktig for Oslo eller Østfold,-men hele landet. Helsevesenet er til for oss og ikke omvendt,-men da må vi også samle oss og sørge for at vår stemme blir hørt ! Anbefalte artikler om saken: http://nab.no/nyheter/protesterer-mot-nedleggelse-av-ulleval-sykehus/19.16642 https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-mangler-et-alternativ-i-sykehusplanene-i-oslo-1.1136636

One thought on “Redd Ullevål sykehus!

  1. De syke skal inn i skyskrapernes heishelvete, mens de pengesterke skal få boliger på vakre Ullevål. Alt stemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *