Reduser ditt utslipp av mikroplast fra klær

Ved å erstatte bruken av syntetiske klær og andre syntetiske tekstiler med klær og tekstiler i naturmaterialer, er det mulig å redusere spredningen av mikroplast.

De siste ti årene har oppmerksomheten mot spredning av mikroplast vært stor. Det er nå signifikant bevis for negativ påvirkning på liv i vann, mens mindre er kjent om innvirkning på menneskers helse.

Mikrofiber spres gjennom primære kilder som inkluderer fiber som løsner fra syntetiske klær og tekstiler under bruk og vask eller gjennom sekundære kilder, hovedsakelig nedbrytning og fragmentering av syntetisk tekstilavfall. Syntetiske fibre utgjør nå mer enn 60 prosent av den globale tekstilproduksjonen.

En ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – Storbyuniversitetet, gir en oversikt over dagens kunnskap om forurensning gjennom spredning av mikroplast. Rapporten tar for seg mikroplastiske fibre (mikrofiber) fra tekstiler. Rapporten er en del av et større arbeid med å bedre inkludere klærs bruksfase i livssyklusanalyser (LCA).

– Det er liten tradisjon for å regulere klesforbruket. Skal denne delen av mikrofiberforurensingen komme under kontroll, er det opp til deg og meg, sier Ingun Grimstad Klepp ved SIFO.

 

Halvere utslippet av mikroplast

Hun oppfordrer oss til å halvere utslippene våre av mikrofiber fra klær.

Rapporten evaluerer nåværende forståelse av nivået av mikroplast, inkludert mikrofiber fra tekstilforurensning og dens innvirkning. Den oppsummerer kunnskap omkring hvilke tekstiler og vaskemetoder som bidrar til mest spredning, og drøfter hvordan problemet omkring mikrofiber kan trekkes inn i livssyklusanalyser.

Det gir også råd om mulige strategier for å redusere forurensning av mikrofibre i tre kategorier:

1. Redusere produksjon og forbruk av klær
2. Forbedre forbrukspraksis i bruksfasen av syntetiske plagg
3. Erstattet bruk av syntetiske fibre med naturlige fibre.

Av disse er det siste punktet sannsynligvis den største effekten.
Estimater antyder at så mye som 20 til 35 prosent av alle primære mikroplastkilder i havmiljøet var fibre fra syntetiske klær, og mengden øker.

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akershus

Legg igjen en kommentar