Resolusjon 2: Reell mulighet til utdanning og arbeid for all ungdom

Reell mulighet til utdanning arbeid for alle

RESOLUSJON NR. 2
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018

ALL UNGDOM MÅ FÅ REELL MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG KOMME I ARBEID

Andelen nordmenn i arbeid fortsetter å falle, noe den har gjort jevnt og trutt siden 2008. Verst er tallene for ungdom i tjueårene. 8000 mennesker i denne aldersgruppa har falt ut av arbeidslivet bare de siste månedene. Ofte havner de på en helserelatert ytelse.

All ungdom må få mulighet til å fullføre videregående skole og mulighet til arbeid eller praksisbrevDet store fallet i sysselsettingen blant unge kommer i kjølvannet av at regjeringen og Stortinget gjennom flere år har vedtatt en lang rekke tiltak for å sørge for at alle gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid. Likevel går trenden i gal retning.

I dagens arbeidsmarked er det nesten ingen jobber for ufaglærte i 16-års alder. De som er skoletrøtte og som tidligere kunne ta seg en jobb og kanskje komme tilbake til skolen seinere, har i dag nesten ingen tilbud. Disse har liten nytte av studiespesialisering og selv om de hangler gjennom 2 år i yrkesfag, er det bare halvparten som har mulighet til å fullføre med læreplass. Dette opplæringssystemet skaper mange tapere med store helsemessige konsekvenser. Selvmord er en viktig dødsårsak blant unge gutter i denne alderen, overdoser likeså. Mange påføres varig uførhet til store kostnader for samfunnet.

Alle må få muligheten - utdannelse og arbeid til ungdom - praksisbrev og yrkesopplæringR94 ga alle rett til videregående opplæring, men denne er ikke blitt reell for de som er skoletrøtte etter grunnskolen. De havner hos NAV. R94 mislyktes også med å oppheve skillet mellom det gamle gymnaset og yrkesfagene. I dag må ungdom velge mellom yrkesfag og studiespesialisering og det skapes et skille som forplanter seg videre i utdanningssystemet og arbeidslivet.

Helsepartiet mener det trengs ny politikk for å nå målet om at alle skal gjennomføre videregående opplæring og komme i arbeid. Ungdom må få anledning til å prøve seg fram for å bli kjent med sine egenskaper og finne ut hvilke yrker/bransjer som de kan mestre og trives med.

Helsepartiet vil:

  • Fjerne skillet mellom allmennfag/studiespesialisering og yrkesfag.
  • Innføre et felles første år for alle elever i videregående.
  • Etablere 6-8 ulike studieprogrammer rettet inn mot helse, teknikk, ingeniørfag, kultur, design osv. der alle får mulighet til å avslutte med yrkeskompetanse etter 3-4 år.
  • At de som ønsker studiekompetanse vil i tillegg kunne velge krevende fag som matematikk, språk osv.
  • At praksisbrev tilbys de 20 % med laveste karakterer fra grunnskolen.
  • At ungdommen har rett til å delta i ordningen til de kan gå opp til fag- /svenneprøve, eller er kommet i arbeid.
  • Finansieringen skjer ved at de midlene som fylkeskommunene nå sparer på alle somdropper ut, øremerkes praksisbrev eller andre tiltak for å ivareta denne ungdommen
  • Satse på ordningen ’PRAKSISBREV’ som nylig er innført og som gir mulighet forskoletrøtte å starte rett i praksis i bygg, verksted, osv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *