Resolusjon 2: Reell mulighet til utdanning og arbeid for all ungdom

Resolusjon nr. 2 vedtatt 2018. Helsepartiet mener det trengs ny politikk for å nå målet om at alle skal gjennomføre videregående opplæring og komme i arbeid. Ungdom må få anledning til å prøve seg fram for å bli kjent med sine egenskaper og finne ut hvilke yrker/bransjer som de kan mestre og trives med.