Ny regjering med bedre helsepolitikk?

Om noen dager trer Venstre inn i regjeringen. Helsepartiet har analysert Jeløyaplattformens helsepolitikk. Her er mye hentet fra Helsepartiet, men noe svært luftig og det er noen virkelig alvorlige mangler i plattformen som ødelegger det hele.


Lise Askvik, leder Helsepartiet  


I Helsepartiets prinsipprogram fra januar 2017 skrev vi: Norge trenger ny politikk – Helsepartiets politikk. Mye tyder på at gjengen på Jeløya har lest dette nøye. Lite gleder oss mer enn at vår politikk blir overtatt av de som har makt til å gjennomføre den. For oss er det en best mulig helsesektor som betyr noe, ikke hvem som lanserte ideene. Helsepartiets politikk er lett gjenkjennelig i Jeløyaerklæringens konkrete tiltak som en modernisert fastlegeordning, styrket primærhelsetjeneste til alle som trenger det, satsing på digitalisering, på tverrfaglige primærhelseteam (HP kaller det hjemmeomsorgsteam), styrket helseforskning, på våre pårørende, BPA, habilitering og rehabilitering, rask tilgang på nye legemidler og tverrfaglig skolehelsetjeneste. Også i regjeringens satsing på tannhelse, sykehjemsplasser, demensomsorg, løft for utmattelsessyke, pasient- og brukermedvirkning, å få egne kjøkken på sykehjem, samt aktiv omsorg der hver enkelt pasient deltar og at eldre som ønsker det skal få bo sammen på sykehjem, ser vi Helsepartiets politikk. Ennå har regjeringen mye igjen også innen eldrepolitikken, men de beste ideen her er hentet rett ut av våre programmer. De gode visjonene til tross, for mye av politikken fremstår som luftig, symbolsk og lite konkretisert. Vi har i våre programmer også beskrevet de konkrete løsningene til gjennomføring. Først og fremst må finansieringen og ressursene på plass. Den er ikke nevnt med ett ord fra regjeringen til tross for at det helsevesenet som skisseres behøver en økning på den størrelse Helsepartiet har beskrevet; fra 9,8% av BNP til 12%. Liv og helse er viktigst, derfor må vi bruke mer på helsetjenester. Helseinvesteringer vil øke livskvaliteten for enkeltmennesket, for de helseansatte og for 800.000 pårørende. Det vil lønne seg for samfunnet og økonomien å gjøre Europas sykeste folkeslag om til det friskeste.

Hva mener regjeringen konkret med «Sikre alle tilgang til en kompetent og godt organisert primærhelsetjeneste»?

Betyr dette at alle som trenger det fra nå av endelig skal få tilgang på psykolog, fysioterapeut, logoped osv -uten dagens lange ventetider? I så fall ser vi frem til at regjeringen utdanner nok fagfolk og bevilger nødvendige midler. Hvis de velger å følge Helsepartiets politikk også her, og fjerner driftstilskuddene (til noen få behandlere) men dekker kostnadene uansett hvem pasientene oppsøker, så er vi allerede et godt stykke på vei.

Dessverre ser vi også at regjeringens nye helsepolitikk har store mangler på systemnivå. Forebygging går dårlig sammen med dagens målstyring NPM – fordi dette systemet ikke evner å telle det som virkelig teller innen helse: det er ingen målbar økonomisk gevinst ved sykdom som forebygges, av operasjoner som ikke trengs og rehabilitering ingen behøver.

NPM undergraver menneskets beste, fordi systemets måling og incentiver gjør middel om til mål. Sverige og Danmark har innsett dette og fjernet det målfikserte NPM. Den erkjennelsen ser ikke ut til å ha nådd vår nye regjering. Videre uteblir fremdeles de store, nødvendige og strukturelle grepene: helseforetaksmodellen og underfinansieringen består. Enn så lenge. Vi er sikre på at nødvendige endringer kommer. Helsepartiet savner i regjeringens kommende helsepolitikk styrking av velfungerende lokalsykehus og amblansetjenester, en reell rettighetspolitikk, her er ingen sikring av arbeidsforholdene for våre helseansatte, pasientskadeordninger eller tilsyn. Kvalitetsfokus mangler, samt tiltak for ufrivillig uføre og rehabiliering i spesialitshelsetjenesten. Hvor er fokuset på muskel- og skjellettlidelsene, en av de tre største folkesykdommene i Norge? Vi er direkte skuffet over at Jeløyagjengen i plattformen nok engang fremmer myten om at eldre vil bo hjemme så lenge som mulig. Vi mener at eldre og syke vil bo hjemme så lenge de er trygge i egne hjem. I dag ser vi at altfor mange blir tvunget til å bo hjemme lenge etter at svekket helse gjør det uforsvarlig. Vi må be om at regjeringen styrker geriatrien spesielt -og kvaliteten på norske sykehjem generelt. Med disse relativt omfattende forbedringene av Jeløyaplattformen er vi langt på vei mot å få innført Helsepartiets ambisiøse helsepolitikk. Vi ikke har råd til å la være. Les Helsepartiets programmer i sin helhet:

2 thoughts on “Ny regjering med bedre helsepolitikk?

  1. Både Legeforeningen og Sykepleierforbundet mener at våre sykehus er UNDERFINANSIERT. Jeg støtter det nye blokkuavhengige Helsepartiet sitt krav om at vi må bruke 2 prosent mer av BNP på helse til folket.

  2. Skulle ha ønsket at HELSEPARTIET og Pensjonistpartiet hadde samarbeidet frem til neste kommune og fylkestingsvalget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *