Av Jar – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29460082

Regjeringens koronakommisjon er en kamuflasjekommisjon – den bør ikke ledes av Stener Kvinnsland

RESOLUSJON NR. 6
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020

Den 12. mars stengte Solberg-regjeringen Norge, i et forsøk på å forhindre spredning av koronasmitte. Den 24. april nedsatte regjeringen en kommisjon for å gjennomgå myndighetenes håndtering av tiden før og under koronasituasjonen. Til å lede utvalget valgte regjeringen sin egen toppbyråkrat Stener Kvinnsland. I kommisjonen forøvrig finnes verken virologer, pandemiekspertise eller representanter for sykepleien.

Stener Kvinnsland skal lede granskningen av «berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid», det vil si både politisk og byråkratisk helseledelse. I praksis får Kvinnsland granske sin egen innsats. For nettopp Stener Kvinnsland var viseadministrerende direktør i Helse Bergen i fire år før han ble ansatt som administrerende direktør fra 2007 til 2015. Fra 2011 til 2016 var han styreleder i Oslo universitetssykehus, i 2016 var han det samme ved Stavanger sykehus. Fra 2018 var Stener Kvinnsland også styreleder for Akershus universitetssykehus. 

Ved pandemivarslene etter sars, mers og ebola hadde Kvinnsland det øverste ansvaret for å utarbeide og vedta storsykehusenes beredskapsplaner. I så måte blir hans lederjobb i Koronakommisjonen å ettergå sin egen innsats. 

Kvinnsland har lenge vært en betrodd rådgiver for Helsedepartementet. Han ledet Kvinnslandsutvalget (2015- 2016) som fritok Bent Høie for valgløftet om å legge ned de regionale helseforetakene, og Kvinnsland ble også valgt til å sitte i Norheim-utvalget for prioriteringer i helsetjenestene. 

Kvinnsland har altså vært dypt involvert i det viktige beslutninger på toppnivå i helse-Norge gjennom mange år. 

Derfor har Kvinnsland ikke objektivitet til å evaluere de mange manglende som har blitt avdekket under koronapandemien. Både WHO og direktoratet for sikkerhet og beredskap advarte i 2019 mot nettopp pandemi, og ba myndighetene kjøpe inn verneutstyr. Så ble ikke gjort. 

De mange manglene i test-, laboratorie- og sporingskapasitet, pandemiplaner, helseberedskap og beredskapslagre, den kritiske mangelen på smittevernutstyr og manglende oversikt over intensiv- og respiratorkapasitet, er delvis Stener Kvinnslands ansvar. 

Regjeringen har altså satt Stener Kvinnsland til å granske seg selv i fortid og nåtid. Derfor er han uegnet til oppdraget. Habilitetsregler og objektivitetskrav må etterleves. Bedre kandidater må finnes og settes til arbeidet. Objektivitet og habilitet er en grunnleggende forutsetning for evaluering av dette arbeidet. 

At regjeringen har satt Koronakommisjonen til å levere sin innstilling i mars 2021, rett før valgkampen før Stortingsvalget, synes også lite heldig. En renvasking av helsemyndighetens mangelfulle arbeid vil være å føre velgerne bak lyset. Nå behøver vi sannhet, objektivitet og kunnskap. Ikke tildekking, ukunne og inhabilitet. 

Helsepartiet protesterer mot de faglige manglene i Koronakommisjonen og inhabile Stener Kvinnslands lederrolle. 

Helsepartiet går inn for å nedsette et nytt, uavhengig og faglig kompetent råd til å evaluere helsemyndighetenes grep under koronapandemien
.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *