Regjeringens koronakommisjon er en kamuflasjekommisjon – den bør ikke ledes av Stener Kvinnsland

Resolusjon nr..6
Helsepartiet protesterer mot de faglige manglene i Koronakommisjonen og inhabile Stener Kvinnslands lederrolle.

Helsepartiet går inn for å nedsette et nytt, uavhengig og faglig kompetent råd til å evaluere helsemyndighetenes grep under koronapandemien.