Resolusjon 1: Helseforetaksmodellen har ikke virket etter hensikten – det er på tide å bytte den ut

Helseforetaksmodellen har ikke gitt oss bedre og billigere helsetjenester. Helsepartiet går inn for en helt nye organisering av sykehusene våre.