Resolusjon 3: Cannabisolje til medisinsk bruk

Arbeide for fordomsfri forskning på CBD, både helsefremmende effekter og mulige bivirkninger.
At tilgjengeligheten lettes for de pasientgrupper som kan ha helsemessig gevinst av CBD-oljer.