Resolusjon 6: Norge må overholde internasjonale lover avtaler og forpliktelser og slutte å prøve å vri seg unna alt som koster penger

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020


Forslagsstillere: Helsepartiets Arbeidsutvalg

Norge har forpliktet seg til en rekke internasjonale avtaler – den viktigste er EØS-avtalen og som de fleste har fått med seg står lovene der over Norges, med unntak av Grunnloven. Viktig er også Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som vi er knyttet til gjennom vårt medlemskap i Europarådet. Vi har også ratifisert en rekke FN-konvensjoner, men i motsetning til i FN er det knyttet en domstol til EMK – Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) som avsi kjennelser som er bindende for Norge.

De senere årene virker det som om Norge ikke er spesielt opptatt av å overholde internasjonale lover. Vi kan bare spekulere i om dette er fordi Norge har blitt en internasjonal økonomisk stormakt i kraft av Statens pensjonsfond utland og at vi har blitt arrogante. 

Bruddene på EØS-lovgivningen i NAV-skandalen er alvorlige og viser også at mange mente at norsk lov stod over EØS-lovgivningen og det er meget spesielt, spesielt siden politikere, advokater og dommere som burde vite bedre ikke reagerte kraftig på praksisen.

I kjølvannet av NAV-saken er Helsepartiet opprørt over at man midt under høringene om NAV-skandalen presterte å vedta ny lovgivning som ytterligere innskrenker norske pasienters rett til å få behandling i utlandet som er i strid med EØS-avtalen. Dette til tross for at ESA – som er overvåkningsorganet som skal tilse at vi overholder EØS-avtalen, har sendt Norge tre formelle brev (2014. 2016 og 2017) om at den norske praksisen og regelverket er brudd på EØS-avtalen til ESA ser det. Likevel har Norge bare fortsatt med å gjøre det svært vanskelig for norske pasienter å få behandling i utlandet, noe de skal ha både mulighet og rett til ifølge EØS-lovgivningen. I stedet for å rette seg etter anbefalingene og påleggene fra ESA, valgte Norge å gå til det skritt å lovfeste en praksis som var enda strengere. Det virker som om helseministeren og Stortinget klarte å glemme at EØS-loven står over norsk lov – og det i desember 2019! ESA tok umiddelbart etterpå ut stevning og saksøker nå Norge for brudd på EØS-avtalen. Dersom Norge blir dømt vil det åpne for at

hundrevis av pasienter som ikke har fått behandling, kan gå til erstatningssak mot den norske stat, og vinne.

Helsepartiet vil:

  • At nye lover og forskrifter som foreslås vedtatt først skal kontrolleres opp mot internasjonal lov vi har forpliktet oss til, og forkastes dersom de er i strid.
  • At lover og forskrifter som er i strid med internasjonal lov og avtaler skal bringes i overensstemmelse med våre forpliktelser og avtaler så raskt som mulig.
  •  når det gjelder menneskerettigheter og statens plikter og ansvar for å ivareta innbyggernes interesser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *