Resolusjon 7: Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: M. Kjellerød, Anthon Øien, Jan T. Kongevold Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Siden den gang har en rekke høringer, proposisjoner og meldinger til Stortinget om endringer i lovverket for de forskjellige pensjonssystemene, funnet sted. Pensjonsreformen … Fortsett å lese Resolusjon 7: Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen