Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: Anthon Øien, Jan T. Kongevold Norge har pr. dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i … Fortsett å lese Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser