Resolusjon 9: Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: Stein Espeland, Anthon Øien og Jan T. Kongevold Stortinget har -kort fortalt- vedtatt endringer i folketrygdloven med krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg. For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold … Fortsett å lese Resolusjon 9: Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg