Leve Blastad - norsk landbruksutdanning

Resolusjon nr. 9: Leve Blæstad, Høgskolen i Innlandet

RESOLUSJON NR. 9
VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019
Fra: Lise Askvik og Lene Haug

Nå er den truet med nedleggelse pga. økonomi. Høgskoler og universiteter er underlagt akademiske standarder der «publiseringer og akademiske øvelser» blir sterkt premiert.

Viktigheten av praktisk arbeid har gradvis blitt trappet ned. Dette svekker landbruket.

Høgskolen Blæstad frembringer, med sitt praktisk anlagte utdanningsløp, kandidater med erfaring, forståelse og øvelse i de ulike disipliner som et godt jordbruk krever. Mange av studentene ved Blæstad blir tilbudt jobb lenge før de er ferdig utdannet og en nylig rapport viser både høy kvalitet og etterspørsel fra næringslivet etter studenter fra Blæstad. Fagene ved Blæstad har bånd til nasjonale interesser. Norge har få jordbruksutdanninger igjen, mens jordbruk og bioøkonomi vil være viktige for nasjonen i framtiden. Internasjonal eksport av kunnskapsbaserte biologiske produkter er viktig, og her spiller bioteknologimiljø i Hamarregionen en viktig rolle. 

Trusselen mot Blæstad er ikke manglende etterspørsel, for få elever eller uviktige fag. Problemeter manglende finansiering

Helsepartiet vil:

  • Arbeide for at Blæstad får den nødvendige finansieringen som behøves for å sikre og videreutvikle det viktige arbeidet på høgskolen Innlandet, studiested Blæstad. Nye finansieringsmodeller kan vurderes, men resultatet må bli forutsigbare og trygge, økonomiske rammer for videre drift.
  • Satse på og styrke skolen og de gode resultatene den fremviser. Blæstads beliggenhet er unik midt i et av de mest fremoverlentejordbruksmiljøene i Norge, der det tidlig tas i bruk ny teknologi. Det er fremdeles et stort potensiale i å kople bioteknologi, landbruk og utmark for å skape nye arbeidsplasser og nye forretningsområder –og dermed løfte landbruket og tilhørende næringer både nasjonalt og internasjonalt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *