Resolusjon nr. 9: Leve Blæstad, Høgskolen i Innlandet

Fremtidens jordbruksutdanning skal innfri Stortingets mål om matsikkerhet, bærekraft og verdiskaping. Til dette trengs kompetente ansatte i jordbruket. På Blæstad, høgskolen i Innlandet, videreføres en praktisk utdannelse som er blitt sjelden i Norden.