Resolusjon 1: Helse er beredskap og beredskap er helse

RESOLUSJON NR. 1 – 2019
Lise Askvik og Lene Haug

HELSE ER BEREDSKAP OG BEREDSKAP ER HELSE
Norge har et forsvar for å sikre landets yttergrenser. Forsvar er beredskap som gir trygghet for nasjonen. Helsetjenestene skal sikre innbyggernes liv og helse i fredstid – men er også en meget viktig del av beredskapen. Helsetjenesten må være rustet til å takle uventede hendelser som pandemier, naturkatastrofer, store ulykker, krig og terrorhandlinger.