Resolusjoner

Her finner du en oversikt over Helsepartiets vedtatte resolusjoner

Resolusjonene handler om enkeltsaker som ikke er omtalt i stortingsprogrammet eller prinsipprogrammet og utgjør sammen med programmene Helsepartiets vedtatt politikk. De fleste resolusjonene er vedtatt på et landsmøte, men de kan også vedtas ved uravstemning der alle medlemmer kan delta.

Resolusjoner kan være viktige tillegg til de øvrige programmene eller omhandle aktuelle enkeltsaker som partiet må ta løpende stilling til. Både medlemmer og publikum generelt oppfordres til å ta kontakt med forslag til saker Helsepartiet bør behandle. Send gjerne en e-post til arbeidsutvalget@helsepartiet.no

Vedtatte resolusjoner

Helsepartiet vedtok 2 resolusjoner ved uravstemning i juli 2019

Nei til vindmøller i uberørt norsk natur

Bompenger bør utredes nasjonalt


Helsepartiet vedtok 14 resolusjoner på landsmøtet i 2019

Helse er beredskap og beredskap er helse

Bærekraftig matproduksjon

Samfunnsikkerhet krever sivil og militær beredskap

Arbeidsavklaringspenger skal være til reell hjelp.

Vaksiner redder liv !

Se alle vedtatte resolusjoner på landsmøtet 2019 her PDF


Helsepartiet vedtok 41 resolusjoner på landsmøtet i 2018

Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

Reell mulighet til utdanning og arbeide for all ungdom

Se alle vedtatte resolusjoner på landsmøtet  i 2018 her PDF