Resolusjoner

Her finner du en oversikt over Helsepartiets vedtatte resolusjoner Resolusjonene handler om enkeltsaker som ikke er omtalt i stortingsprogrammet eller prinsipprogrammet og utgjør sammen med programmene Helsepartiets vedtatt politikk. De fleste resolusjonene er vedtatt på et landsmøte, men de kan også vedtas ved uravstemning der alle medlemmer kan delta. Resolusjoner kan være viktige tillegg til … Fortsett å lese Resolusjoner