Sammendrag av hovedpunktene fra Helsepartiets prinsipprogram

Sammendrag av hovedpunktene fra Helsepartiets prinsipprogram

Helsepartiets prinsipprogram ble vedtatt 8. februar 2017 og er grunnsteinen i Helsepartiets politikk og ideologi.Se hele prinsipprogrammet her.

Helsepartiet vil:

innføre en ny styringsmodell i offentlig sektor med omfattende systemforbedringer
fjerne foretaksmodellen i sykehusene
sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Målstyring, unødig kontroll og detaljstyring fremmer ikke gode tjenester
legge ned de regionale helseforetakene
styrke helseinstitusjonenes autonomi, dens lokale forankring, og det selvstendige ansvar for behandlingen
innføre samordnede, regionale forvaltningsnivåer for primær- og spesialisthelsetjenestene
erstatte New Public Management med tradisjonell skandinavisk, tillitsbasert ledelse i hele offentlig sektor; politi, skole, universiteter, forsvar, NAV m fl
gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenestene
gjennomføre en nødvendig tillitsreform og en omstilling i byråkratiet
fjerne lojalitetsplikt og innfase økt åpenhet om feil og mangler i tjenestene
sikre at en felles IT-løsning for alle helseinstitusjoner raskt kommer på plass gjennom å anskaffe ferdig utprøvde og kvalitetssikrede løsninger
prioritere helsesektoren høyere – bruke større andel av BNP på helse og omsorg
erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering
sikre at nye og bedre behandlingsmetoder tas i bruk og utbres i helsetjenestene
redusere ventetid og helsekøer
sørge for en storsatsing på eldreomsorgen
få en stor og reell satsing på rehabilitering og habilitering
innføre åremål til de øverste stillingene i helsesektoren, også i byråkratiet
innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorgstjenestene
gjeninnføring av ulike støttepersonell ved helse- og omsorgsinstitusjonene
styrke en desentralisert spesialisthelsetjeneste ved satsing på lokalsykehusene
styrke det geriatriske tilbudet

Les mer av Helsepartiets stortingsprogram for 2017-2021

Forrige: Helsepartiets mål: Norge skal ha Europas beste helsevesen