Sikre rask tilgang på nye medisiner

Akuttsykehus og ambulansetjenester

Innbyggerne skal være trygge på at de får den beste behandlingen og de beste, tilgjengelige medikamentene.

Befolkningens tillitt til helse- og omsorgstjenestene forsvinner raskt – og med god grunn- når økonomi blir styrende, og alvorlig syke pasienter ikke kan være sikre på at de får livsnødvendig medisin og behandling. Norge er i dag ett av få land i Europa med svært begrenset tilgang på revolusjonerende immunterapi – en ny generasjon medisin. Norske pasienter dør i dag uten å få tilgang på best tilgjengelige behandling. Denne praksisen er forkastelig. Slik kan ikke alvorlig syke behandles i et av verdens rikeste land!

Helsepartiet vil:

Sikre at norske pasienter enkelt og raskt får tilgang til immunterapi.Sikre at norske pasienter får tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder med godt dokumentert effekt.

Fra vårt stortingsprogram for 2017-2021:

Helsepartiet vil dessuten legge ned Beslutningsforum et som mangler forankring både i loven og vedtak i Stortinget.

Beslutningsforum består av lederne for de fire helseforetakene. Disse fire direktørene utgjør en enorm maktfaktor i styringen av helsetjenesten. De ble av den rødgrønne regjeringen overlatt makten til å si ja eller nei til nye gjennombruddsmedikamenter og nye behandlingsmetoder. Denne makten forvalter de uten å ha vedtak i Stortinget, uten juridisk forankring, uten fagspesifikk kompetanse, uten pasientkontakt, uten åpne prosesser og uten klageadgang på vedtak. Derimot er de pålagt å spare, de har budsjettansvar og bonusavtaler. Den blå regjeringen har videreført denne innretningen som i praksis utelukkende legger vekt på pris når de avgjør hvilke medikamenter Norge «har råd til.»

Les også om om Beslutningsforum i Helsepartiets stortingsprogram

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle

Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneskeDU ER HER: Rask tilgang på nye medisiner og behandlingerAkuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskapØkt trygghet for pasienter, pårørende og ansatteRehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i menneskerMuskel- og skjelettlidelserEn verdig eldreomsorg og god seniorpolitikkBedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelserEn tryggere barndom for alle barnBarnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barnUavklarte lidelserRusomsorgPsykisk helseForebygging og folkehelseEn verdig avslutningSamfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren