Sømløst samarbeid i helsetjenestene

Sømløst samarbeid i helsetjenestene

Mange av helsetjenestene vil i fremtiden bli utført utenfor sykehusene, og flere sykehusbehandlinger blir polikliniske. Moderne utstyr og medisinske fremskritt har ført til at tidligere svært omfattende inngrep, eller store utred- ninger, nå kan utføres raskere, mer effektivt og skånsomt.

Et av de viktigst punktene i Helsepartiets prinsipprogram er at spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenestene skal organiseres på samme forvaltingsnivå; samhandling vil dermed bli mye enklere enn i dag. Pasientene blir ikke lenger kasteballer mellom ulike, økonomiske nivåer. Det vil bli enklere å skreddersy og å organisere helse- og omsorgstjenestene rundt den enkelte pasient. En slik modell vil kunne gi ekte samhandling, slik intensjonen var bak den feilslåtte samhandlingsreformen.

Forrige: Beslutningsforum og prioriteringer til folks besteNeste: Gode lokalsykehus til folk i hele landet