Til tros for sterke advarsler fra et samlet fagmiljø blir det også i år sommerstengte fødetilbud.

Sommeren er høysesong for fødsler,-jordmormangelen i Norge er prekær og i år har vi også vært igjennom en periode hvor våre helseansatte har vært presset til det aller ytterste.

Pandemien er ikke over og det er en viss fare for at man i tillegg til de allerede sommerstengte fødeavdelingene kan måtte stenge flere på grunn av smitterisiko.

I et brev til Helsedirektoratet ba Jordmorforbundet, Norsk gynekologisk forening og Sykepleierforbundet om at alle avdelingene skulle være åpne i sommer.

Brevet ble også sendt til de regionale helseforetakene,-men de ble ikke hørt.

Bent Høie mener sommerstengingen er forsvarlig fordi det lokale tilbudet til fødekvinner skal styrkes,-men med hva da ?

Han har allerede erkjent at vi har alt for få jordmødre og helsesøstre,-han har erkjent at fødetilbudet i Norge må styrkes.

Det hjelper ikke stort med fagre løfter når handling viser det motsatte og fagmiljøenes vurderinger ikke engang blir hørt.

Fødetilbudet i Norge har hatt en markant nedgang de siste årene hvor vi har gått fra å ha mer enn 150 fødesteder til nå kun 46,-og i sommer skal det krympes til kun 40 fødesteder totalt,-og det i høysesong for fødsler.

At mangelen på fødesteder er negativ og utsetter både mor og barn for risiko vet vi allerede,-det har heller aldri noensinne blitt født så mange barn utenfor sykehus som nå,-altså under transport.

Det er jo faktisk ikke sånn at man kan sette svangerskap og eventuelle komplikasjoner på pause simpelthen for at helseforetakene skal spare penger ?