Sommerstengte fødetilbud

Til tros for sterke advarsler fra et samlet fagmiljø blir det også i år sommerstengte fødetilbud. Sommeren er høysesong for fødsler,-jordmormangelen i Norge er prekær og i år har vi også vært igjennom en periode hvor våre helseansatte har vært presset til det aller ytterste. Pandemien er ikke over og det er en viss fare for at man i tillegg til de allerede sommerstengte fødeavdelingene kan måtte stenge flere på grunn av smitterisiko. I et brev til Helsedirektoratet ba Jordmorforbundet, Norsk gynekologisk forening og Sykepleierforbundet om at alle avdelingene skulle være åpne i sommer. Brevet ble også sendt til de regionale helseforetakene,-men de ble ikke hørt. Bent Høie mener sommerstengingen er forsvarlig fordi det lokale tilbudet til fødekvinner skal styrkes,-men med hva da ? Han har allerede erkjent at vi har alt for få jordmødre og helsesøstre,-han har erkjent at fødetilbudet i Norge må styrkes. Det hjelper ikke stort med fagre løfter når handling viser det motsatte og fagmiljøenes vurderinger ikke engang blir hørt. Fødetilbudet i Norge har hatt en markant nedgang de siste årene hvor vi har gått fra å ha mer enn 150 fødesteder til nå kun 46,-og i sommer skal det krympes til kun 40 fødesteder totalt,-og det i høysesong for fødsler. At mangelen på fødesteder er negativ og utsetter både mor og barn for risiko vet vi allerede,-det har heller aldri noensinne blitt født så mange barn utenfor sykehus som nå,-altså under transport. Det er jo faktisk ikke sånn at man kan sette svangerskap og eventuelle komplikasjoner på pause simpelthen for at helseforetakene skal spare penger ?      

One thought on “Sommerstengte fødetilbud

  1. Det som egentlig burde stenges, er forum for vanvittige tiltak som gjelder liv og helse. Som regel fødes mange sommerbarn, tilbud bør heller utvides, da ingen kan bestemme når en fødsel settes inngang.
    Helsa vår er viktig, du kommer ingen vei hvis helsa svikter, så for all del, utvid tilbudene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *