Stoffskiftesykdommer

Stoffskifte-sykdommer

Helsepartiet har mottatt bekymringsverdig mange oppfordringer fra pasienter med stoffskiftesykdommer om at deres medvirkning i utforming av behandlingen må høres.

Selv om Norge ligger langt fremme innen mye, vet vi at det i snitt tar hele 17 år før forskningsresultater implementeres i norsk helsehverdag. Det er for lenge! Ser vi også i denne saken utslag av det samme?

Helsepartiet vil:

At internasjonalt godkjente preparater, som mange pasienter meddeler at bedrer deres helse og hverdag, må vurderes med stort fokus på pasientens uttalelser. Helt konkret dreier dette seg for mange om medikamentet Thyroid
At finansieringen av disse virksomme hjelpemidlene kommer på plass, så tilgangen på hjelpen blir lik for alle.

Forrige: ME-syke
Neste: MS – Multippel sklerose

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet stortingsprogram for 2017Last ned