Stortingskandidater 2021

Dr. Sofie Hexberg

Førstekandidat i Rogaland

Les Intervju av Sofie Hexeberg

Portrettbilde av Sofie Hexeberg

Psykoterapeut Hege Nordahl

Førstekandidat i Hedmark

Les intervu av Hege Nordah

Portrettbilde av Hege Nordahl mini

Veteran Per Morten Bjørnstad

Førstekandidat i Buskerud

Les intervju av Per Morten Bjørnstad

Helsefagarbeider Helene Spro

Førstekandidat i Østfold

Les intervju av Helene Spro

Lege Dag Kremer

Førstekandidat i Telemark

Les intervju av Dag Kremer

Dr. med. Egil Hagen

Førstekandidag for Vest og Aust-Ager

Les intervju av Egil Hagen

Terapeut Kjersti Almåsvold

Førstekandidat i Nord-Trøndelag og Oppland

Se kontaktinformasjon her

Rektor Truls Isaksen

Førstekandidag for Vestfold

Se kontaktinformasjon her

Selvstendig næringsdrivende Nina Jakobsen

Forstekandidat i Troms

Se kontaktinfo her

Portrett av Nina Jakobsen

Pensjonist Anne-Lise Juul

Førstekandidat i Oslo

Se kontaktinfo her

Portettfoto Anne-lise

Helsefagarbeider Merete Langeland

Førstekandidat i Sogn og Fjordane

Se kontakinfo her

Krefthjelpepleier Kristin Marken

Førstekandidat i Sør Trøndelag

Se kontaktinfo her

Selvstendig næringsdrivende
Nils Olav Moen

Førstekandidat i Møre og Romsdal
Nils Olav Moen: Innen ti år er Helsepartiet ett av de fire største

Se kontakinfo her

Artist og kostholdsveileder
Ingá Márjá Sarre

Førstekandidat i Finnmark

Se kontaktinfo her