Stortingsprogram 2017-2021

Digital versjon av Helsepartiets stortingsprogram

Klikk på lenkene under for å navigere (siden er under oppdatering):

Du kan også laste ned programmet i ulike utgaver (PDF)
Farger enkeltsider A4
Farger dobbeltsidig – oppslag
Sort/hvitt-versjon uten bilder

Innledning

Kapittel 2 – Liv og helse

Kapittel 3 – Ungdom og helse

 • Prestasjonspress
 • Kroppspress

Kapittel 4 – pårørendegolitikk

Kapittel 5 – Barnevern og barns rettigheter

 • God behandling av barnevernsaker
 • Omsorgsfull omsorgsovertagelse
 • Støtte til fosterbarn og fosterforeldre
 • Forbrytelser mot barn
 • Syke barn og barnevern

Kapittel 6 – NAV og velferdsstaten

 • Velferd og sikkerhet
 • Arbeidsledige
 • Sosialhjelp
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Hvordan NAV bedre kan ivareta mennesker som mottar AAP, arbeids- ledighetstrygd eller sosialstønad
 • Uføretrygd
 • Pleiepenger
 • Barnepalliasjon
 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Offentlige pensjoner
 • Sentralisering
 • Bostøtte
 • Særfradrag for store sykdomsutgifter
 • Frikort

Kapittel 7 – Politiet: Trygghet gir god helse

Kapittel 8 – Skole og utdanning

 • Skolen i det gode samfunnet
 • Helsepartiet har flere mål med skolen
 • Virkemidler
 • Sosiale problemer
 • Psykisk helse
 • Lese, skrive og regne
 • Leksehjelp
 • Skolebibliotek
 • Svømmehaller
 • Helserettigheter for unge under utdanning
 • Mobbeløftet
 • Ditt skolevalg
 • Høyere krav til elevene
 • Barnehage

Kapittel 9 – Et blikk på miljøpolitikk

Kapittel 10 – Kultur i et helseperspektiv

 • Kultur er et nasjonalt anliggende
 • Helsefremmende
 • Helsepartiets hovedsaker i kulturpolitikken
 • I tillegg vil Helsepartiet

Kapittel 11 – Bedre rettssikkerhet for innbyggerne i møte med offentlig forvaltning

 • Hovedpunkter
 • Forbedring av ordningen med fri rettshjep
 • Utsatte grupper
 • Diverse