Helsepartiet har politikk for mye mer enn helse. Vi er uavhengige av den tradisjonelle høyre-venstreaksen, og har gode løsninger fra ulike retninger og dessuten helt nyskapende politikk. Norge trenger Helsepartiet på Stortinget.

Les vårt utkast til stortingsprogram 2021-2025.
Politikken debatteres og vedtas på vårt sjette landsmøte, helgen 26. – 28. februar.