Stortingsprogram

Les Helsepartiets Stortingsprogram for 2021-2025
– For et friskere Norge

1. Et valg av verdier

2. For et friskere Norge

3. Langsiktig økonomiske mål – helhet, investeringer og samfunnsøkonomi

4. Organisering og ledelse av offentlig sektor

5. Helse – helsetjenestene er velferdssamfunnets bærebjelke

6. Velferdssamfunnet

7. Barn, familie og pårørende

8. Den tredje alder – et godt liv som pensjonist

9. Kultur

10. Samferdsel – trygg, grønn, rettferdig og fremtidsrettet

11. Næring, utdanning og arbeid – helsefremmende, likeverdig og bærekraftig

12. Natur og miljø – for liv og helse og alt som lever

13. Landbruk, fiskeri, akvakultur og reindrift

14. Justis – trygge og rettferdige samfunn

15. Samfunnssikkerhet og beredskap